O nama

Advokatska kancelarija Zdravković osnovana je 1968. godine u Nišu od strane Slobodana Krpana. Njegova ćerka, Svetlana Zdravković, svoje profesionalno iskustvo sticala je radeći u očevoj kancelariji, zajedno sa njim do njegove smrti, a potom samostalno. Porodičnom poslovanju, izgradjenom na tradiciji dugoj 50 godina, pridružuje se i treća generacija advokata u liku Tatjane Zdravković, koja se upisuje u imenik advokata 2017. godine.

Advokati kancelarije Zdravković specijalizovani su za gradjansko pravo (porodično, nasledno, imovinsko - pravne odnose, obligaciono pravo, itd.), pravo iz radnih odnosa, privredno pravo, krivično pravo, kao i za sve vrste postupaka pred upravnim organima (legalizacija, upsi u katastar nepokretnosti).

Naša vizija

Politika našeg poslovanja bazira se na principima posvećenosti, profesionalizma i inovativnosti. Svakom klijentu poklanjamo punu pažnju, svakom predmetu pristupamo u skladu sa osnovnim moralnim načelima, a zahvaljujući našoj stručnosti, ekspeditivnosti i višedecenijskoj tradiciji, uspostavljamo i negujemo dugoročne saradnje. Prilikom inicijalnog sastanka, nastojimo da detaljno saslušamo potencijalnog klijenta, te da pružimo precizne savete i smernice za dalje postupanje. Držeći se principa savesnog rada, trudimo se da klijenta ne uvodimo u nepotrebne pravne sporove. Potpuna posvećenost reševanju pravnih problema klijenta je za nas conditio sine qua non advokature, a interes klijenta – prioritet.

Naši klijenti

Za 50 godina našeg poslovanja, imali smo veliki broj uspešnih saradnji sa istaknutim klijentima, koji su vodeći u svojoj oblasti. Izdvojili bismo kompanije "NANA" DOO Niš, "MILOŠČIĆ" DOO Niš, "MATOX" AD Paraćin, "CITOPHARM" DOO Niš, "MAGENTA DM PLUS", ZUA "NIKOLIĆ I SINOVI" i "GRADJEVINAR" AD Niš. Posebno smo ponosni na saradnju sa neprofitnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj podizanje nivoa društvene odgovornosti. Bili smo angažovani od strane nevladine organizacije za zaštitu prava Roma u postupcima diskriminacije, zastupali smo Uniju sindikata prosvetnih radnika, kao i Nezavisni sindikat prosvetnih radnika.

O nama

Advokatska kancelarija Zdravković osnovana je 1968. godine u Nišu od strane Slobodana Krpana. Njegova ćerka, Svetlana Zdravković, svoje profesionalno iskustvo sticala je radeći u očevoj kancelariji, zajedno sa njim do njegove smrti, a potom samostalno. Porodičnom poslovanju, izgradjenom na tradiciji dugoj 50 godina, pridružuje se i treća generacija advokata u liku Tatjane Zdravković, koja se upisuje u imenik advokata 2017. godine.

Advokati kancelarije Zdravković specijalizovani su za gradjansko pravo (porodično, nasledno, imovinsko - pravne odnose, obligaciono pravo, itd.), pravo iz radnih odnosa, privredno pravo, krivično pravo, kao i za sve vrste postupaka pred upravnim organima (legalizacija, upsi u katastar nepokretnosti).

Naša vizija

Politika našeg poslovanja bazira se na principima posvećenosti, profesionalizma i inovativnosti. Svakom klijentu poklanjamo punu pažnju, svakom predmetu pristupamo u skladu sa osnovnim moralnim načelima, a zahvaljujući našoj stručnosti, ekspeditivnosti i višedecenijskoj tradiciji, uspostavljamo i negujemo dugoročne saradnje. Prilikom inicijalnog sastanka, nastojimo da detaljno saslušamo potencijalnog klijenta, te da pružimo precizne savete i smernice za dalje postupanje. Držeći se principa savesnog rada, trudimo se da klijenta ne uvodimo u nepotrebne pravne sporove. Potpuna posvećenost reševanju pravnih problema klijenta je za nas conditio sine qua non advokature, a interes klijenta – prioritet.

Naši klijenti

Za 50 godina našeg poslovanja, imali smo veliki broj uspešnih saradnji sa istaknutim klijentima, koji su vodeći u svojoj oblasti. Izdvojili bismo kompanije "NANA" DOO Niš, "MILOŠČIĆ" DOO Niš, "MATOX" AD Paraćin, "CITOPHARM" DOO Niš, "MAGENTA DM PLUS", ZUA "NIKOLIĆ I SINOVI" i "GRADJEVINAR" AD Niš. Posebno smo ponosni na saradnju sa neprofitnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj podizanje nivoa društvene odgovornosti. Bili smo angažovani od strane nevladine organizacije za zaštitu prava Roma u postupcima diskriminacije, zastupali smo Uniju sindikata prosvetnih radnika, kao i Nezavisni sindikat prosvetnih radnika.


 • Diplomirani pravnik (1989.)
 • Položen pravosudni ispit (1991.)
 • Upisana u imenik advokata (01.02.1992.)
 • Potpredsednik Advokatske komore Niša (2006.-2010.)
 • Sertifikat o zavšenom seminaru o zaštiti ljudskih prava pred sudom u Strazburu
 • Sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci :"Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom"
 • Diploma o završenim postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu (2008.)
 • Diplomirani pravnik (1989.)
 • Položen pravosudni ispit (1991.)
 • Upisana u imenik advokata (01.02.1992.)
 • Potpredsednik Advokatske komore Niša (2006.-2010.)
 • Sertifikat o zavšenom seminaru o zaštiti ljudskih prava pred sudom u Strazburu
 • Sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci :"Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom"
 • Diploma o završenim postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu (2008.)
 • Diplomirani pravnik (2008. - 2013.)
 • Položen pravosudni ispit (2016.)
 • Upisana u imenik advokata (26.05.2017.)
 • Sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci :"Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao ostećena krivičnim delom"
 • Sertifikat o završenom treningu „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima: direktno i unakrsno ispitivanje“, Partnera za demokratske promene Srbije, april 2015. godine, Niš.
 • Diplomirani pravnik (2008. - 2013.)
 • Položen pravosudni ispit (2016.)
 • Upisana u imenik advokata (26.05.2017.)
 • Sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci :"Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao ostećena krivičnim delom"
 • Sertifikat o završenom treningu „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima: direktno i unakrsno ispitivanje“, Partnera za demokratske promene Srbije, april 2015. godine, Niš.
BUY NOW